HET NIEUWE SCHOOLJAAR 2011-2012

Na een welverdiende zomervakantie, enfin zomer …, ontwaakt het MMI uit een diepe zomerslaap om vanaf één september opnieuw meer dan twaalfhonderd jongeren een heel schooljaar lang te begeleiden! In tijden van denataliteit blijft het weliswaar een voorzichtige raming, maar voorlopig – en hopelijk kunnen we deze trend aanhouden - gaat ons leerlingenaantal er in vergelijking met vorig jaar lichtjes op vooruit!

Voor meer uitleg of een slideshow kan je op de foto's klikken