Internaat voor leerlingen van het middelbaar én van het 5de en 6de leerjaar van de lagere scholen van Groot-Kortemark!

Meisjes en jongens die ervoor kiezen om niet elke dag naar huis te gaan, vinden aangepaste accommodatie op het internaat waar plaats is voor ongeveer 75 internen. Iedere intern beschikt over een eigen kamer. In wat volgt, vind je heel wat info over het leven op ons internaat.

Het internaat en de school zijn eigenlijk even oud. 176 jaar geleden, in 1838 om precies te zijn, stichtten de zusters van de H. Vincentius in Kortemark een "pensionaat" om algemeen vormend, later ook technisch en beroepsonderwijs, te verstrekken. Alle leerlingen moesten intern zijn en gingen slechts twee keer per trimester naar huis. Sindsdien is er uiteraard veel veranderd. Rond 1950 werd de verplichting om intern te zijn, afgeschaft. 1972 zag het VSO met zijn talrijke nieuwe studierichtingen aantreden. In 1983 waren voor het eerst alle leerjaren gemengd. Vandaag is ons internaat er nog steeds en de laatste jaren draait het internaat op volledige bezetting.

Op ons internaat kunnen internen terecht van het 1ste t.e.m. het 6de middelbaar. Internen die al in het secundair bij ons op school zaten, kunnen op het MMI-internaat blijven als ze een 7de jaar volgen. Nieuwe studenten van het 7de jaar helpen we een geschikte studentenkamer in de gemeente zoeken.

Ook is er de mogelijkheid voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar uit de lagere school om op het internaat te verblijven.

Het internaat is geïntegreerd in onze school en wordt beheerd door de vzw Margareta Maria Instituut. De vrije internaten, die aan de normen voldoen, ontvangen sinds 1 september 1985 staatssubsidies en krijgen nu ook gesubsidieerde ambten voor twee internaatsopvoeders en een beheerder. Het internaat aan de Handzamestraat is administratief gehecht aan het Margareta Maria Instituut TSO/BSO. Het directieteam van de school is eveneens belast met het dagelijks bestuur van het internaat.

Ons internaat telt 4 personeelsleden: Michèle Decaesstecker, Dieter Pattyn, Elke Vandenbroucke (opvoedsters) en Katrien Vandenabeele (internaatsbeheerder)