visie

In 1838 stichtten de Zusters van de H. Vincentius van Kortemark een school voor meisjes die weinig kansen kregen op onderwijs. Vandaag trekken we dit sociaal engagement door en staan we open voor álle jongeren, hoe verscheiden ze ook zijn, elk met hun eigen talenten en mogelijkheden. Deze visie wordt door al onze medewerkers gedragen en door een sterk uitgebouwd zorgteam ondersteund.

Wij bieden alle leerlingen een kwalitatief hoogstaande en toekomstgerichte opleiding aan. We helpen hen vaardigheden ontwikkelen om in een snel evoluerende maatschappij flexibel en zelfstandig te functioneren. Daarom volgen we de resultaten en attitudes professioneel en systematisch op. We begeleiden en sturen bij waar nodig. 

Het MMI is meer dan een school. Onze onderwijsopdracht beperkt zich niet tot het leren. Vanuit een christelijke inspiratie beschouwen wij het respectvol omgaan met anderen als basis van ons opvoedingswerk. Via vele (na)schoolse activiteiten willen wij onze leerlingen vormen tot hartelijke mensen, die voldoende weerbaar zijn om ethisch en sociaal bewogen keuzes te maken en ernaar te handelen.  Daarom investeren wij in attitude- en waardenontwikkeling: eerlijkheid en vertrouwen, eenvoud, creativiteit, gevoel voor cultuur, fijne omgangsvormen, bezinning en spiritualiteit, gezonde levensstijl, respect voor ieders mening en eigenheid, zin voor orde en structuur, teamgeest en bereidheid tot dialoog.

Directie en medewerkers, ondersteund door de Raad van Bestuur, engageren zich om deze visie elke dag waar te maken.