OKAN

OKAN IN HET MMI

Sinds maart 2016 zijn we in onze school gestart met een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers, kortweg OKAN.
Het leerprogramma van OKAN is gericht op het aanleren van de Nederlandse taal, alsook op de integratie en inburgering van de anderstalige nieuwkomer.
Na de onthaalklas kunnen de leerlingen doorstromen naar een onderwijsvorm en studierichting die aansluit bij hun interesses en capaciteiten.
Na het volgen van het onthaaljaar ontvangen de leerlingen een attest van regelmatige lesbijwoning.
In een OKAN-klas wordt een aangepast lessenrooster voorzien: de leerlingen krijgen 22 uur Nederlands, 2 uur godsdienst en 4 uur andere vakken, die individueel te bepalen zijn. Bekijk hier onze OKAN-pagina in de studiegids

 

WIE KAN STARTEN MET OKAN? 

Anderstalige jongeren die

  • minstens 12 jaar en nog geen 18 jaar zijn
  • maximaal 1 jaar ononderbroken in België verblijven
  • niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben
  • niet langer dan 9 maanden ingeschreven zijn in een Nederlandstalige school (vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen)

of

jongeren die officieel in een asielcentrum verblijven en die minstens 12 en nog geen 18 jaar zijn .

KOM EEN KIJKJE NEMEN IN DE OKAN-KLAS TIJDENS DE OPEN DEUREN VAN VRIJDAG 20 en ZONDAG 22 APRIL 2018!